БЛЕВОТА

ж. разг.-сниж.

1) Рвота.

2) То, что извергнуто при рвоте.