ГУЗНО

ср. разг.-сниж.

Зад у человека или животного.