ЗАГВОЗДКА

ж. разг.

Затруднение, препятствие, помеха.