ОТГОН

м.

1) Действие по знач. глаг.: отгонять (1,2).

2) Действие по знач. глаг.: отгонять (3); отгонка.

3) Продукт такой отгонки.